Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex-Invest Projekt 4 Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin.
 2. Spółka posiada umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Konimpex-Invest Sp. z o.o., której Inspektorem Ochrony Danych jest Lilianna Walter. Kontakt: iod@konimpex.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ww. rozporządzeniem:
  • w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. a);
  • przedstawienia oferty własnych produktów spółki (art. 6 ust. 1 lit. f);
  • w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę (art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty współpracujące przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca, notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla (budynku), firmy świadczące usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej) oraz Konimpex-Invest Sp. z o.o. jako firma prowadząca obsługę inwestycji (w tym obsługa reklamacji), komercjalizację (sprzedaż) oraz archiwizację.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • 11 lat w przypadku zawarcia umowy;
  • 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą Pani/Pan wyraziliście zainteresowanie - w pozostałych przypadkach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu przedstawienia oferty i/lub zawarcia umowy. Bez przekazania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą wysyłane do krajów trzecich.